Λίγα λόγια για την εταιρία μας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΦΜ: 800937913
ΓΕΜΗ: 145338406000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΥΡΟΥΔΑ - Τ.Κ. 57002 - ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 30.000,00 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΡΟΔΡ. ΣΥΜΕΛΑ
ΕΤΑΙΡΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΡΟΔΡ. ΣΥΜΕΛΑ
image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ